Aktualności

Posiedzenie PWR BRD w Rzeszowie

W dniu 15 października 2015 r.(wtorek) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy Al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w posiedzeniu uczestniczył min Józef Biernacki.

Tematyka posiedzenia PWR BRD:

1. Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży na Podkarpaciu,
2.Program „GAMBIT Podkarpacki” a Narodowy Program BRD,
3. Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy BRD,
4. Podsumowanie Eliminacji do OT BRD i OMTM,
5. System ratownictwa drogowego na Podkarpaciu,
6. Postępy w utworzeniu ODTJ na Podkarpaciu,
7. Sprawy różne.

(JB)