Aktualności

IV Posiedzenie Zarządu Klubu

W dniu 26 października 2015 r. w siedzibie Klubu odbyło się IV Posiedzenie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyli:

Zarząd Klubu:

Józef Biernacki – prezes Zarządu,
Roland Szafarz – wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Godek – wiceprezes Zarządu,
Jerzy Adam – sekretarz.

Oraz członkowie Klubu:

Kinga Wilczak – Dyrektor Rajdu,
Stanisław Radzik – wiceprzewodniczący KR,
Marian Baran – sekretarz KR.

1. Informacja o dotychczasowych działaniach przygotowanych do organizacji XV Jubileuszowego Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości 11.11.2015 r.
2. Omówienie spraw bieżących i do zrealizowania przez poszczególne osoby,
3. Sprawy różne.

(JB)