Aktualności

III Posiedzenie Zarządu Klubu i KR

W dniu 28 września 2015 r. w siedzibie Klubu odbyło się III Posiedzenie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyli:

Zarząd Klubu:
Józef Biernacki – prezes Zarządu,
Roland Szafarz – wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Godek – wiceprezes Zarządu,
Zdzisław Maciocha – skarbnik.

Komisja Rewizyjna:
Janusz Rak – przewodniczący KR,
Stanisław Radzik – wiceprzewodniczący KR,
Marian Baran – sekretarz KR.

Zarząd podjął wspólnie z Komisją Rewizyjną następujące ustalenia: zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 17.00 (pierwszy termin), a miejscem będzie świetlica firmy TRANS – Wiert Jasło.

(JB)