Aktualności

Posiedzenie ZO PZM i KR w Rzeszowie

W siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 4 odbyło się (16.06) posiedzenie Zarządu Okręgowego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
1. Przyjęcie Regulaminu ZO PZM w Rzeszowie,
2. Omówienie spraw związanych z uczestnictwem Delegatów na WZD PZM w dniu 27 czerwca 2015 r.
3. Rozpatrzenie wniosku Prezydium ZO PZM w sprawie funkcjonowania Klubu Motocyklowego Rymanów ETER w strukturach PZM,
4. Sprawy rożne.

W posiedzeniu Zarządu Okręgowego uczestniczył jako przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i delegat na WZD – prezes Zarządu JKMiRD Józef Biernacki.

(JB)