Aktualności

Piknik rodzinny w Nowym Żmigrodzie

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie było organizatorem „Pikniku Rodzinnego z Kopernikiem”, który odbył się w niedzielę 14 czerwca na płycie miejscowego Rynku. Na zaproszenie dyrekcji szkoły w wydarzeniu tym uczestniczył prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Impreza plenerowa, zorganizowana przez społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, rozpoczęła się o godzinie 14-stej. W programie przewidziano m.in. zabawy i atrakcje dla dzieci, pokazy służb mundurowych, występy taneczne dzieci i młodzieży, stoiska regionalne, stoiska kosmetyczno-medyczne, loterię fantową, a także koncerty zespołów młodzieżowych „Paradise Hills” oraz „Kwadrans dla Jacka K”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: starosta jasielski Franciszek Miśkowicz, wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara oraz Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie kom. Jacek Krzyżak.

(DP)