Aktualności

Jan Surówka – wieloletni działacz OK BRD – nie żyje

Pogrążeni w smutku informujemy, że 27 maja 2015 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Kolega Jan Surówka – działacz Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie.

kir

Jego społeczna aktywność koncentrowała się na realizacji zadań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Przez szereg lat aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i organizacji imprez BRD, głównie w ramach systemu Ogólnopolskiego Turnieju BRD i Turnieju Motoryzacyjnego oraz popularyzujących społeczny ruch Ratownictwa Drogowego PZM. Kolega Janek – którego pożegnamy podczas uroczystości pogrzebowych na Cmentarzu w Lutoryżu, w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 16:00 – pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciele z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

(JB)