Aktualności

Wręczenie zaświadczeń i legitymacji RD

W Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy zostały wręczone (16.04) uczestnikom kursu nr 2/2015 na stopień ratownika drogowego PZM zaświadczenia potwierdzające pozytywne ukończenie kursu, legitymacje ratownika drogowego PZM oraz legitymacje JKMiRD. Witamy nowe koleżanki i kolegów w szeregach naszego stowarzyszenia.

(JB)