Aktualności

Spotkanie robocze w sprawie Gminnego Dnia Dziecka w Skołyszynie

W sali narad Urzędu Gminy w Skołyszynie odbyło się (10.04) spotkanie robocze poświęcone organizacji Gminnego Dnia Dziecka z bezpieczeństwem ruchu drogowego, którego to współorganizatorem jest Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych, omówiono wstępny harmonogram imprezy oraz towarzyszące jej atrakcje.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego już po raz piąty włączył się w organizację Gminnego Dnia Dziecka z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Po Tarnowcu, Brzyskach, Kołaczycach i Osieku Jasielskim tegoroczna impreza odbędzie się w miejscowości Skołyszyn. Termin wydarzenia zaplanowano na dzień 2 czerwca od godziny 9-tej na miejscowym stadionie sportowym.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia, obok naszego stowarzyszenia, jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, którego pracami kieruje dyrektor Marta Gąsiorowska.

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie robocze, w trakcie którego omówiono wstępny harmonogram imprezy, przedstawiono propozycje atrakcji towarzyszących (m.in. Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, pokazy sprawnościowe jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Skołyszyn). Uczestniczący w spotkaniu dyrektorzy szkół wyszli z propozycją przygotowania drobnego poczęstunku dla wszystkich dzieci.

Uczestnicy spotkania roboczego (w kolejności alfabetycznej):
Józef Biernacki (JKMiRD), Magdalena Dranka-Żywiec (SP w Harklowej), Tadeusz Dzięglewicz (OSK „Renoma” w Jaśle), Marta Gąsiorowska (GOKiCz w Skołyszynie), Paweł Gutkowski (SP w Przysiekach), Barbara Hasiak (ZSP w Skołyszynie), Jacek Kędzior (UG w Skołyszynie), Dorota Kosiba (SP w Jabłonicy), Bogusław Kręcisz (ZSP w Święcanach), Mariola Krygowska (ZSP w Kunowej), Elżbieta Madej (SP w Lisowie), Izabela Maduzia (ZSP w Bączalu Dolnym), Damian Palar (JKMiRD, terazJaslo.pl), Stanisław Pawluś (UG w Skołyszynie), Stanisław Święch (OSP Skołyszyn).

Osobami odpowiedzialnymi za organizację imprezy są:

Marta Gąsiorowska – dyrektor GOKiCz w Skołyszynie
Józef Biernacki – prezes Zarządu JKMiRD z siedzibą w Jaśle

(DP)