Aktualności

Posiedzenie PWR BRD

W dniu 26 marca 2015 r.(czwartek) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy Al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w posiedzeniu uczestniczył min Józef Biernacki.

Tematyka posiedzenia PWR BRD:
1. Informacja o wydatkach na brd zrealizowanych przez podkarpackie WORD-y, w roku 2014 w części przeznaczonej na działania związane z brd,
2. Zatwierdzenie planu pracy PWR BRD na rok 2015,
3. Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży na Podkarpaciu,
4. Informacja o działaniach podejmowanych w zakresie brd przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2014 r.,
5. Sprawy rożne.

(JB)