Aktualności

Józef Biernacki w okręgowych władzach TPD

W Krośnie odbył się (13.03) zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego wszedł do składu Zarządu na nową kadencję.

Prezydium:
1.   Duda Marian – przewodniczący Zarządu,
2.   Bliżycki Marek – z-ca przewodniczącego,
3.   Sobczyk Józef – z-ca przewodniczącego,
4.   Patla Ewa – sekretarz,
5.   Zygarowicz Agnieszka – skarbnik,
 
Członkowie Zarządu:
1.   Biernacki Józef,
2.   Bliżycka Alicja,
3.   Korczykowski Wiesław,
4.   Litwin Józef,
5.   Longawa Kazimierz,
6.   Lula Andrzej,
7.   Połejko Alina,
8.   Sopata Anna,
9. Wilk Bogusława,
10.   Wacławik Karolina.
 
Komisja rewizyjna:
1.   Bieda Anna – Przewodnicząca,
2.   Fornal Stanisław – sekretarz,
3.   Muller Zofia – członek komisji rewizyjnej.
 
Delegaci na Zjazd Okręgowy do Rzeszowa w dniu 27.03.2015 r.
1.   Biernacki Józef,
2.   Bliżycki Marek,
3.   Duda Marian,
4.   Litwin Józef,
5.   Patla Ewa,
6.   Połejko Halina.

DSCN2035

DSCN2041

DSCN2042

DSCN2078

(JB)