Aktualności

Władysław Ciąpała – wieloletni i zasłużony działacz, Honorowy Członek PZM – nie żyje

Pogrążeni w smutku informujemy, że w dniu 3 lutego 2015 r. zmarł – jeden z najstarszych działaczy Polskiego Związku Motorowego – Pan Władysław Ciąpała.

Swoją przygodę motoryzacyjną rozpoczął w 1953 r, w Zrzeszeniu Sportowym „Gwardia”. Przez szereg lat aktywnie uczestniczył w działalności Klubu Turystyki Motorowej „Walter” w Rzeszowie.
Był współzałożycielem Klubu Motorowego „EMDEK” w Rzeszowie oraz Sekcji Motorowej i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego LKS „Strumyk” w Malawie.

W tych stowarzyszeniach przez wiele lat realizował zadania na rzecz sportu motocyklowego i poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Jego zaangażowanie i aktywność w Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM w Rzeszowie, przekładała się na dynamiczny rozwój społecznego ruchu ratownictwa drogowego PZM, który przy jego udziale był tworzony na Rzeszowszczyźnie na początku lat 70 ub. stulecia.

Niezwykłą aktywność przejawiał przy organizacji dziesiątek imprez, głównie w ramach systemu Ogólnopolskiego Turnieju BRD i Turnieju Motoryzacyjnego.

„Strefa Tankowania” powadzona prze Niego we wszystkich edycjach Rajdu Rzeszowskiego – od 1999 r. – była przykładem owocnej współpracy z Automobilklubem Rzeszowskim.

Pan Władysław – którego pożegnamy podczas uroczystości pogrzebowych na Cmentarzu Pobitno w Rzeszowie, w dniu 5 lutego 2015 r. o godz. 14:30 – pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie zmarłego składają wyrazy głębokiego współczucia.
Przyjaciele z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

(JB)