Aktualności

Posiedzenie ZO PZM oraz OKR w Rzeszowie

W dniu 30 grudnia 2014 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Okręgowego  i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Tematyką posiedzenia były następujące zagadnienia:

  1. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie na 2015 r.
  2. Przygotowania do Okręgowego Zjazdu Delegatów PZM w Rzeszowie w 2015 r.
  3. Sprawy różne.

W posiedzeniu podsumowującym działalność Automobilklubów i Klubów   w roku 2014 r. uczestniczył prezes Jasielskiego  Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Na zakończenie posiedzenia prezes ZO PZM Zdzisław Grzyb złożył  wszystkim działaczom Automobilklubów i Klubów zrzeszonym w PZM podziękowanie za działalność statutową oraz życzenia Noworoczne.

(JB)