Aktualności

Posiedzenie PWR BRD w Rzeszowie

POL_województwo_podkarpackie

W dniu 18 grudnia br. odbyło się posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Rzeszowie w którym uczestniczył wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Wojciech Buczak.

W posiedzeniu tym uczestniczył min. prezes Józef Biernacki  posiedzenie Rady prowadził sekretarz PWR BRD Marek Ząbek.

 Porządek posiedzenia:

  1. Najważniejsze zmiany związane z procesem egzaminowania w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami,
  2. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w III kwartałach 2014 r. i ocena działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Podkarpacia,
  3. Ocena funkcjonowania mobilnych miasteczek ruchu drogowego przedstawiona przez WORD-y w  Rzeszowie i Tarnobrzegu,
  4. Sprawy różne.

Na zakończenie posiedzenia wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Wojciech Buczak oraz sekretarz PWR BRD Marek Ząbek. złożyli życzenia Świąteczne i Noworoczne.

(JB)