Aktualności

Konferencja: „Pijani kierowcy zabijają”

Konferencja pod hasłem; Pijani kierowcy zabijają – powstrzymaj pijanego kierowcę” organizowana przez Urząd Miasta Jasła i Miejską Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle w dniu 22 września 2014 r. godz. 11,00 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Porządek konferencji;

11,00 – Rozpoczęcie konferencji – Sekretarz Miasta Jasła –  powitanie uczestników konferencji i zaproszonych Gości.

11,10 – Prezentacja Pijani kierowcy zabijają – powstrzymaj pijanego kierowcę” – Józef Biernacki prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego – koordynator programu z ramienia MKRPA w Jaśle,

11,30 – Filmiki 3 minutowe o tematyce:

–  Film promujący kampanie,

–  Każdego dnia możesz spotkać na swej drodze pijanego kierowcę,

–  W więzieniu,

–  Zawsze reaguj gdy widzisz że ktoś chce prowadzić pojazd po alkoholu.

11,50 – przerwa kawowa.

12 ,10 – Prezentacja Kazimierza Barańskiego = Ruch Drogowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie,

12,20 – Prezentacja Waldemara Pieniowskiego i Pawła Grzesia – Ruch Drogowy Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

12,30 – Dyskusja

12,40 – Zakończenie konferencji, podsumowanie – Józef Biernacki.

Galeria:

(JB)