Aktualności

Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego przypomina: W ostatnią niedzielę wakacji tj. 31 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym dotycząca obowiązku stosowania przez wszystkich pieszych tzw. elementów odblaskowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy, każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie musiał używać elementów odblaskowych.

Zmiana przepisów to efekt uchwalonej przez Sejm RP w lipcu 2013 r. nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ma ona na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych.

Dotychczasowa ustawa zobowiązywała do używania elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu wyłącznie dzieci do 15 roku życia, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Teraz ten przepis ustawodawca rozszerzył na wszystkie osoby, bez względu na wiek, chyba że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Taki nakaz nie będzie obowiązywał również w strefie zamieszkania.

W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. przypominamy rodzicom, aby szykując wyprawkę do szkoły, pamiętali o elementach odblaskowych dla dzieci i dla siebie. Plecak, kurtka, czy odblaskowa opaska na rękę, sprawiają, że dziecko jest lepiej widoczne w świetle reflektorów pojazdów, a przez to będzie bezpieczniejsze.

RUCH ROGOWY     Rozdział 1 – Ruch pieszych

<4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.>

[5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.]

<5. Przepisów ust. 1- 4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.>

Mandat za brak odblasków:

31 sierpnia wchodzą w życie przepisy ustawy – prawo o ruchu drogowym, które nakładają na pieszych obowiązek noszenia elementów odblaskowych na drodze po zmierzchu.

Za ich brak będzie groził mandat od  50 zł. do nawet 500 zł. 

(JB)