Aktualności

25 sierpnia 2014 r. Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy

IX Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, WORD Krosno, Państwowa Straż Pożarna w Jaśle, Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie, MKRPA w Jaśle przeprowadzili działania w dniu 25 lipca 2014 r. od godz. 9,00 do 11,00 na ul. Przemysłowej w Jaśle (parking Firmy TRANS – Wiert Jasło) pod nazwą „ Bezpieczny kierowca i pasażer”  oraz „Pijani kierowcy zabijają”. 

W programie min.:

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – ćwiczenia na fantomie – JKMiRD,

Symulator zderzeniowy – WORD Krosno,

Ulotki tematyczne o BRD kierowców  MKRPA w Jaśle.

Cały program obsługiwali min.:

 1. podinsp. Waldemar Pieniowski – ekspert WRD KWP Rzeszów,
 2. kom. Jan Bajor – specjalista WRD KWP Rzeszów,
 3. podinsp. Andrzej Przebięda – Naczelnik WRD KPP Jasło,
 4. sierż. sztab. Łukasz Brej – WRD KPP Jasło,
 5. sierż. sztab. Łukasz Długosz – WRD KPP Jasło,
 6. ks. Mateusz Olbrot – wikariusz w parafii św. J. S. Pelczara w Strzyżowie,
 7. Józef Biernacki – JKMiRD Jasło – MKRPA Jasło,
 8. Mateusz Domaradzki – JKMiRD,
 9. Jadwiga Jaworska – MKRPA Jasło,
 10. Stanisław  Świędrych – Straż Miejska Jasło,
 11. Stanisław  Święch – prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle,
 12. Michał Radoń – WORD Krosno,
 13. Paweł Lechwar – WORD Krosno,
 14. st. kap. Grzegorz Ciężabka – KP PSP Jasło,
 15. mł. ogn. Mariusz Wójcikiewicz – KP PSP Jasło,
 16. sek. Marek Gruszkoś – KP PSP Jasło.
(JB)