Aktualności

Sztandar dla JKMiRD


15 czerwca br. zapisze się szczególnie w historii Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.
To jedno z nielicznych stowarzyszeń w mieście, które będzie posiadało własny sztandar a jedyne wśród Klubów Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie.

Ramowy program uroczystości:

13:00 – spotkanie Komitetu Honorowego u Burmistrza miasta Jasła,
13,45 – wjazd szykiem motocykli na płytę Rynku,
13:50 – wprowadzenie zaprzyjaźnionych sztandarów w towarzystwie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej (spod budynku Urzędu Miasta na płytę Rynku),
14:00 – rozpoczęcie uroczystości wręczenia sztandaru
14:10 – odegranie hymnu państwowego (nagłośnienie Młodzieżowy Dom Kultury,),
14:15 – rozpoczęcie części oficjalnej, głos zabiera Burmistrz miasta jasła Andrzej Czernecki oraz prezes JKMiRD Józef Biernacki- powitanie komitetu Honorowego, komitetu Organizacyjnego, zaproszonych Gości i działaczy JKMiRD,
14,30 – wbijanie gwoździ przez Komitet Honorowy w drzewce sztandaru,
14:40 – poświęcenie sztandaru przez uczestniczących w uroczystościach zaproszonych księży,
14:50 – przekazanie sztandaru (przewodniczący Komitetu Honorowego) Adam Kmiecik przekazuje sztandar na ręce prezesa Związku PZM Andrzeja Witkowskiego następnie prezes PZM przekazuje prezesowi JKMiRD Józefowi Biernackiemu ten przekaże sztandar chorążemu pocztu sztandarowego i jego asystentom),
15:00 – wręczenie odznaczeń (odznaczenie sztandaru i działaczy JKMiRD przez prezesa Związku Andrzeja Witkowskiego i przez prezesa Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dziecka Mariana Dudę
15:10 – przemówienia przewodniczącego komitetu oraz prezesa Związku Andrzeja Witkowskiego oraz zaproszonych Gości,
15.30 – przejazd szykiem motocykli Jedlickiego Stowarzyszenia Motocyklowego SHEWOOD RAJDERS, następnie orkiestra poczty sztandarowe oraz Goście i osoby towarzyszące (przemarsz z miejsca uroczystości do Restauracji „PERŁA” „U Schabińskiej”)
16:00 – uroczysty bankiet w restauracji, wbijanie gwoździ przez zaproszonych Gości i działaczy Klubu, dyskusja, podziękowania – zakończenie uroczystości.

Organizatorzy JKMiRD