Aktualności

Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych – zapowiedz

I Runda Mistrzostw Podkarpacia w Ratownictwie Drogowym PZM, 14 czerwca 2014 r.

Organizator: Automobilklub Mielecki kontakt tel. 502 862498

Współorganizatorzy:
• Starostwo Powiatowe w Mielcu
• Zarząd Okręgowy PZM w Rzeszowie
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu
• Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
• Komenda Powiatowa PSP w Mielcu
• Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
• OSP Rzochów

Zgłoszenia załóg: W dniu zawodów lub pocztą elektroniczną na adres: automobilmielec@poczta.fm

Program Zlotu:

8.00 – 9.00 – rejestracja załóg, badanie techniczne pojazdów – parking – Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieńiu
9.00 – 9.20 – otwarcie Zlotu, odprawa dla zawodników – sala szkolna
9.20 – 9.50 – test pisemny – sala szkolna
9.50 – 10.00 – przygotowanie załóg do wyjazdu do wykonani zadań Zlotowych
10.00 – start pierwszej załogi na trasę Zlotu
15.00 – ogłoszenie wyników nieoficjalnych
15.30 – ogłoszenie wyników oficjalnych, wręczenie nagród, zakończenie Zlotu

Wpisowe: 50 zł od załogi (płatne w dniu zawodów lub przelewem na konto Klubu)

Konkurencje Zlotu:
• test pisemny z zakresu udzielania pierwszej pomocy i przepisów BRD,
• 2 pozorowane wypadki drogowe,
• próba resuscytacji na fantomie.

Trasa Zlotu: Rzemień – Mielec – Rzochów – Rzemień

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów zostaną podane w Regulaminie Zlotu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Grzegorz Stryjski
Prezes Automobilklubu Mieleckiego

(JB)