Aktualności

Szkolenie z pomocy przedmedycznej

W dniu 13 maja 2014 r. odbyło się programowe szkolenie grupy żołnierzy rezerwy w Jaśle.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle zaprosiła w ramach dobrej współpracy Józefa Biernackiego – prezesa JKMiRD do przeprowadzenie szkolenia z pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy ćwiczeń mieli możliwość min wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie.

(JB)