Aktualności

Kurs na stopień RD w Trzcinicy – zakończony

Kurs na stopień ratownik drogowy PZM w Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy – zakończony.

W dniu 14 maja 2014 r. zostały wręczone zaświadczenia ukończenia kursu Ratownik Drogowy PZM, legitymacje Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz legitymacje Ratownika Drogowego.

Kurs ukończyli:
Bajda Maciej, Gorczyca Miłosz, Grzegorczyk Joanna, Kostrząb Konrad,
Maksym Natalia, Owczarska Halina, Pankiewicz Hubert, Setlak Marcin,
Spólnik Mateusz, Wojnarowicz Patryk, Wolski Szymon.

(JB)