Aktualności

III Rajd Krośnieński

W dniu 6 kwietnia 2014 Automobilklub Małopolski Krosno organizował III Rajd Krośnieński będący jednocześnie 1. Rundą Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w KJS.

Na trasie liczącej 85km wyznaczonych zostało 7 prób sportowych o charakterze mini OS. Po 2 próby dwukrotnie przejeżdżane zlokalizowane na drogach Gminy Korczyna, oraz jedna próba przejeżdżana 3-krotnie w Krośnie na terenie Strefy Ekonomicznej. Łączna długość wszystkich prób to 10,2km.
W Rajdzie wzięło udział 66 załóg w V klasach.

W ramach wzajemnej współpracy miedzy Klubami obsługę sędziowską Rajdu prowadzili min sędziowie JKMiRD:

Magdalena Adam, Jerzy Adam, Julia Adam, Marian Baran, Kinga Wilczak, Wojciech Tomkiewicz, ZSS – Józef Biernacki

(JB)