Aktualności

Finał Powiatowy 37. OT BwRD w Jaśle

W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbył się 37. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych a gospodarzem Finału Powiatowego był jak co roku Zespól Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

W finale powiatowym uczestniczyły reprezentacje gmin powiatu jasielskiego wyłonione w drodze wcześniej rozegranych gminnych eliminacji wyłaniając najlepsze drużyny:

Jedenaście trzyosobowych drużyny Gimnazjum w tym Gimnazjum Sportowe z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy,

Dziesięć czteroosobowych drużyn szkół podstawowych.

Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych etapów w eliminacjach powiatowych czuwała komisja sędziowska w składzie: Józef Biernacki – sędzia główny, sędziowie: Grzegorz Smagacki, Andrzej Zajdel, Krzysztof Wojdyła – KPP w Jaśle WRD, Artur Domasławski, Marcin Betlej – JKMiRD oraz Pani Elżbieta Bronowicz – higienistka szkolna prowadząca i oceniająca konkurencję z pomocy przedmedycznej.

Organizatorami Finału Powiatowego 37. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym byli: JKMiRD przy udziale WRD KPP w Jaśle oraz ZSM nr 3 w Jaśle a także Urzędy Gmin powiatu jasielskiego.

W finale wojewódzkim kategorii szkół podstawowych OT BwRD, 23 maja 2014 r. w Jaćmierzu koło Sanoka, powiat jasielski reprezentować będzie 4 osobowa drużyna z Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle w składzie – Anna Szot, Martyna Stanula, Mikołaj Rak, Artur Czech z opiekunem Adamem Smorulem.

Natomiast w finale wojewódzkim kategorii szkół gimnazjalnych OT BwRD w dniu 15 maja 2014 r. w Jaśle, powiat jasielski reprezentować będzie 3 osobowa drużyna Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, Magdalena Bielamowicz, Antoni Pasiowiec, Kacper Flis z opiekunem Adamem Smorulem.

W zakończeniu Turnieju uczestniczyli: dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle – Aleksandra Zajdel-Kijowska, Naczelnik WRD KPP w Jaśle podinsp. Andrzej Przebięda, zastępca dyrektora WORD w Krośnie – Bogusław Kolarczyk, inspektor ds. BRD w WORD Krosno Dorota Krygowska także sędziowie obsługujący Turniej.

Patronat honorowy nad Finałem Powiatowym OT BwRD objęli: Starosta Jasielski – Adam Kmiecik, Burmistrz Miasta Jasła – Andrzej Czernecki oraz Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. – Andrzej Wędrychowicz – patronat medialny portal internetowy terazjaslo.

(JB)

Wyniki:
Gimnazja (.pdf)
Szkoły Podstawowe (.pdf)