Aktualności

Mlodzież gimnazjalna w konkursie z pierwszej pomocy

W dniu 7 marca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie odbyła się VII Edycja Rejonowego Konkursu Pierwszej Pomocy dla młodzieży gimnazjalnej z udziałem dwóch zespołów ze Słowacji.

W konkursie w sumie udział wzięło 25 zespołów trzy osobowych z powiatu krośnieńskiego, konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna oraz Elżbiety Lukacijewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Konkurs składał się z testu (25 pytań z wiedzy ogólnej z udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia człowieka) oraz trzech ognisk urazowych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wypadek komunikacyjny oraz bójka.
Ocenę działań na ognisku urazowym (wypadek komunikacyjny) pełnił na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Józef Biernacki.

Głównym organizatorem konkursu był mgr Zbigniew Moskal.

Na zakończenie konkursu zostały wręczone certyfikaty ukończenia kursu „ratownik drogowy”, legitymacje ratownika drogowego oraz legitymacje JKMiRD dla młodzieży ZSP nr 4 w Krośnie, która ukończyła na początku roku programowy kurs na stopień ratownika drogowego Klubowego.

GRATULUJEMY !!!

(JB)

MATERIAŁ ZDJĘCIOWY DZIĘKI UPRZEJMOŚCI SZKOŁY:

P1080127

P1080128

P1080130

P1080216

RD4

Ratownicy drogowi

RD1

RD2

RD3