Aktualności

Posiedzenia Zarządu Klubu

W dniach 10 (poniedziałek) i 19 (środa) lutego obradował Zarząd Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Oba posiedzenia były poświęcone organizacji uroczystego wręczenia sztandaru Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego. Zarząd w pięcioosobowym składzie jednogłośnie podjął stosowne uchwały dotyczące: nadania sztandaru, powołania komitetów – honorowego i organizacyjnego, ustalenia dokładnej daty uroczystości oraz powołania pocztu honorowego w celu odebrania sztandaru.

Jak już wcześniej informowaliśmy, uroczystości odbędą się w dniu 15 czerwca 2014 roku (niedziela) o godzinie czternastej na płycie głównej Rynku, podczas „Dni Jasła 2014″.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia będziemy na bieżąco publikować w zakładce „Sztandar” na stronie głównej www.jkmird.pl. Znajdą tam Państwo projekt graficzny sztandaru oraz składy komitetów – honorowego i organizacyjnego.

(DP)