Aktualności

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła

Na zaproszenie burmistrza Andrzeja Czerneckiego prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki uczestniczył (29.01) w prezentacji „Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła 2013-2018”.

Jasło Winne Klimaty

Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. Burmistrz Andrzej Czernecki wraz z przedstawicielem firmy, która na zlecenie urzędu miasta opracowała strategię, przedstawili główne założenia dokumentu wraz z hasłem promocyjnym i nowym logotypem miasta.

(DP)