Aktualności

15-lecie ZOP ZOSP RP w Jaśle

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia. W związku z tym w Skołyszynie odbyło się (21.01) okolicznościowe spotkanie, w którym wziął udział m.in. prezes Zarządu JKMiRD Józef Biernacki.

Na ręce prezesa ZOP ZOSP RP w Jaśle druha Stanisława Święcha Józef Biernacki przekazał okolicznościowy grawerton:

Zaprosił również poczet sztandarowy Zarządu na uroczyste przekazanie sztandaru dla Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w miesiącu czerwcu br.

(DP)