Aktualności

Życzenia świąteczne A.D. 2013

Kartka świąteczna

Życzenia świąteczne nadesłane drogą tradycyjną:

– Senator Rzeczpospolitej Polskiej Alicja Zając
– Starosta jasielski Adam Kmiecik wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Jaśle Bogusławem Kręciszem
– Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Jasła Elżbietą Bernal
– Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha z Przewodniczącym Rady Stanisławem Dunajem
– Wójt Gminy Korczyna Jan Zych
– Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak wraz z przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Węgrzynem
– Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz
– Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Sabik
– Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz
– Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel
– Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie wraz z pracownikami
– Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie wraz z pracownikami
– Dyrekcja i pracownicy Jasielskiego Domu Kultury
– Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel-Kijowska
– Dyrektor Barbara Łącka i Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle
– Dyrektor GOK Kołaczyce Ewa Piekarska
– Zarząd i pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie
– Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak
– Sieć Jasielskich Sklepów MPM – Maria Kokoczka, Mirosław Prucnal
– Firma ARGUS Energy Jasło Anna i Piotr Bialikowie
– Firma „Ligromet” Jasło Katarzyna i Grzegorz Schabińscy
– Prezes Zarządu Trans-Wiert sp. z o.o. Jasło Zbigniew Myśliwiec
– Prezes Automobilklubu Małopolskiego Wiesław Dymiński
– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek wraz z załogą
– Wiktoria Laskus – Polski Związek Motorowy w Warszawie
– Iwona Mostowska – Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku
– Zarząd i pracownicy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Życzenia świąteczne nadesłane drogą elektroniczną:

– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie Jerzy Dębiec
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie
– Sylwia Miśkowicz – Grupa Radiowa Time S.A. Krosno
– Damian Palar – Wydawca Portalu terazJaslo.pl
– Iwona Matysik – Internetowa Telewizja Południe w Jaśle
– Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie podinsp. Zdzisław Sudoł wraz z pracownikami
– Jan Faber – Przewodniczący Przemyskiego Regionu IPA
– Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie
– Grzegorz Krzemień – Automobilklub Małopolski
– Marcin Fiejdasz – Automobilklub Malopolski
– Marek Sitek – Prezes Automobilklubu Bieckiego
– Grzegorz Stryjski – Prezes Automobilklubu Mieleckiego
– Dorota Krygowska – WORD Krosno
– Zbigniew Pięta – COLUMBIA Jasło
– Automobilklub Małopolski w Krośnie
– Zarząd oraz pracownicy Trofea Sport Poland
– Zbigniew Dranka – Radny Rady Powiatu w Jaśle
– Kancelaria Burmistrza Miasta Jasła