Aktualności

Uroczyste posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej JKMiRD w Dębowcu

W Dębowcu odbyło się dzisiaj (28.12) wyjazdowe posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Po części oficjalnej, podczas której zostały podjęte dwie uchwały, wraz z zaproszonymi gośćmi zasiedliśmy przy świątecznym stole, by podsumować mijający właśnie 2013 rok.

Posiedzeniu przewodniczył prezes Zarządu Józef Biernacki, a uczestniczyli w nim: wiceprezesi Zarządu Krzysztof Godek i Roland Szafarz, skarbnik Zdzisław Maciocha, sekretarz Jerzy Adam, przewodniczący KR Janusz Rak, zastępca przewodniczącego KR Stanisław Radzik i sekretarz KR Marian Baran.

Jednogłośnie podjęto dwie uchwały: pierwszą w sprawie powołania komisji spisowej celem sporządzenia wykazu przedmiotów wprowadzonych i zniesionych z ewidencji za mijający 2013 rok. Komisję spisową tworzyć będą: Damian Palar – przewodniczący, Grzegorz Smagacki i Jacek Bućko – członkowie. Spotkanie wyznaczono na dzień 2 stycznia 2014 roku w siedzibie Klubu.

Druga uchwała dotyczyła rozpoczęcia działań zmierzających do nadania naszej organizacji sztandaru. Uroczystość zaplanowano na miesiące wakacyjne: czerwiec lub lipiec.

Prezes Józef Biernacki przedstawił kalendarz imprez planowanych do organizacji lub współorganizacji przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w 2014 roku. Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag, zatwierdzając go jednomyślnie. Dokument jest dostępny na naszej stronie, w zakładce „Kalendarz imprez”.

Stan członków na koniec 2013 roku wynosi 151 osób. Józef Biernacki podkreślił również, że składka członkowska w przyszłym roku pozostaje na tym samym poziomie co dotychczas i będzie wynosić 60 złotych (z tej kwoty 8 złotych jest odprowadzane do Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie).

Po części oficjalnej odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się m.in. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle podinsp. Andrzej Przebięda, prezes Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie Wiesław Dymiński, Marcin Fiejdasz z Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie (autor tras m.in. Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości 2013), redaktor naczelny portalu regionalnego terazJaslo.pl Damian Palar oraz działacze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w osobach: Magdaleny Adam, Alicji Maciocha, Bogusława Muszańskiego, Wojciecha Tomkiewicza, Stanisława Witusika, Stanisława Bolka i Grzegorza Smagackiego oraz osóby towarzyszące; Jadwiga Dymińska, Joanna Fiejdasz, Agnieszka Tomkiewicz, Anna Szafarz i Maria Muszańska.

Słowa serdeczności w kierunku naszej organizacji skierował szef jasielskiego garnizonu Policji Andrzej Wędrychowicz, dziękując za wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o kontynuowanie współpracy w zbliżającym się 2014 roku. Komendant poinformował nas, że Jasło w 2014 roku będzie prawdopodobnie gospodarzem eliminacji wojewódzkich ogólnopolskiego turnieju „Policjant ruchu drogowego”.

Na portalu terazJaslo.pl można odsłuchać wywiadu z naszym prezesem:

(DP)