Aktualności

Posiedzenie Zarządu Okręgowego i OKR w Rzeszowie

W piątek (27.12) w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego przy ul. Krakowskiej 4 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja o realizacji najważniejszych zadań w 2013 roku.
2. Analiza stanu członków i posiadanych przez nich uprawnień oraz stanu opłaconych składek członkowskich.
3. Przyjęcie projektu Preeliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie na 2014 rok.
4. Sprawy różne.
W posiedzeniu uczestniczyl: prezes JKMiRD Jozef Biernacki

(JB)