Aktualności

Ślubowanie klas mundurowych w Trzcinicy i Nowym Żmigrodzie

W dwóch uroczystych ślubowaniach uczniów klas pierwszych o profilu mundurowym uczestniczył w piątek (08.11) na zaproszenie dyrekcji szkół średnich w powiecie jasielskim prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Pierwsze z nich miało miejsce w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy, prowadzone od roku szkolnego 2013/2014 przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Placówka ta gościła na początku czerwca br. uczestników organizowanego przez nas finału krajowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, udostępniając pokoje noclegowe w internacie oraz pomieszczenia do przeprowadzenia jednej z konkurencji – testu pisemnego. W podziękowaniu za współpracę prezes Zarządu Józef Biernacki przekazał na ręce dyrektora szkoły Ludomira Masteja pamiątkowy puchar.

Druga uroczystość odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Z tą placówką edukacyjną współpracujemy natomiast przy organizacji corocznych finałów powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

(DP)