Aktualności

Posiedzenie OKR w Rzeszowie

W środę (27.11) w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego przy ul. Krakowskiej 4 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

W spotkaniu uczestniczyli:
Józef Biernacki – przewodniczący
Grzegorz Stryjski – sekretarz
Kazimierz Antos i Jerzy Bać – członkowie

Kolega Marek Hejnar (z-ca przewodniczącego) nie uczestniczył w posiedzeniu OKR z przyczyn osobistych.

(JB)