Aktualności

Podsumowanie sezonu 2013

Po zakończeniu Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości zorganizowaliśmy uroczysty bankiet, podczas którego podsumowaliśmy sezon sportów motorowych oraz działalność naszej organizacji w zakresie BRD i ratownictwa drogowego w bieżącym roku kalendarzowym. Spotkanie prowadził prezes Zarządu Józef Biernacki.

Podczas spotkania zostały wręczone statuetki „Orły 2006”, przyznawane osobom wspierającym działania Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży. Z rąk przewodniczącego kapituły nagrody Zbigniewa Myśliwca i prezesa Zarządu JKMiRD odebrali: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle Andrzej Przebięda, funkcjonariusz WRD KPP w Jaśle Andrzej Zajdel, wiceprezesi Zarządu JKMiRD Krzysztof Godek i Roland Szafarz oraz zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Marek Hejnar.

Podkarpackiemu Wicekuratorowi Oświaty w Rzeszowie Antoniemu Wydro oraz działaczowi JKMiRD Wiesławowi Pająkowi zostały wręczone Odznaki Honorowe Polskiego Związku Motorowego (złotą i srebrną).

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeszowie nadał medale „Za zasługi dla pożarnictwa” dla czterech działaczy klubu: Andrzeja Zajdla (srebrną), Jerzego Tarkowskiego, Daniela Barona i Damiana Palara (brązowe). Wręczyli je: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek.

Prezes Józef Biernacki uhonorował z kolei działaczy zaangażowanych w organizację i obsługę Rajdu pamiątkowymi statuetkami.

Na ręce naszej organizacji nadesłano okolicznościowe: pismo, dyplomy i grawerton od Wojewody Podkarpackiej Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie Wojciecha Tomkiewicza.

Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska napisała do uczestników spotkania m.in.: „Korzystając z okazji podsumowania mijającego sezonu pragnę podziękować wszystkim członkom klubu za pracę na rzecz ratownictwa drogowego. Wszelkie szkolenia i imprezy sportowe, które mają wpływ na popularyzację wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym są niezwykle cenne dla każdego użytkownika dróg. Dodatkowo Państwa działalność, poprzez rozbudzanie pasji motoryzacyjnej, wzmacnia wzajemne więzi uczestników organizowanych zjazdów. Wszystkim obecnym i byłym członkom Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego życzę powodzenia w dalszej pracy. Jednocześnie żywię nadzieję, że będą oni kontynuowali rozpoczętą działalność na rzecz sportu i ratownictwa drogowego. Z pewnością praca połączona z pasją stanowi dla nich źródło satysfakcji oraz radości.”

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni oficjele w osobach: doradca Wojewody Podkarpackiej Elwira Musiałowicz-Czech, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Jasło Andrzej Przebięda, funkcjonariusz WRD KPP w Jaśle Andrzej Zajdel, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek wraz z zastępcą Bogdanem Ziembą, prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, prezes Trans-Wiert Jasło sp. z o.o. Zbigniew Myśliwiec, prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Jaśle Jerzy Brokowski, Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak, Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Ewa Piekarska, jasielski wokalista Mateusz Mijal, Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro, prezes CRM Jarosław Jerzy Tarkowski, prezes A. Malopolskiego Wiesław Dymiński, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka, Komendant Gminny ZOSP RP w Kołaczycach Józef Macek, właściciel firmy „Lamp Art” Jasło Stanisław Bolek. właściciel firmy „Zakład Instalacji Wod. Kan. Gaz. i CO” Wolica Jan Krzyżak, Prezes OSK „Renoma” w Jaśle Tadeusz Dzięglewicz.

FOTOGALERIA: http://jkmird.pl/galeria/podsumowanie-sezonu-motorowego-2013/

(DP)