Aktualności

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Święcany

Na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach (gmina Skołyszyn) prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki wziął udział w uroczystym przekazaniu dla jednostki zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.

Od ubiegłego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Święcanach jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dlatego podnoszenie gotowości bojowej poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt jest jednym z priorytetów dla miejscowych strażaków. Sprzęt, który właśnie otrzymali w głównej mierze będzie wykorzystywany do udzielania pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Kosztował 60 tysięcy złotych, a jego zakup wsparto funduszami pochodzącymi z czterech źródeł: Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Urzędu Gminy w Skołyszynie.

Uroczystego przekazania sprzętu na ręce prezesa jednostki Władysława Pilcha i jej naczelnika Roberta Potyrały dokonali: członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie druh Tadeusz Sieniawski, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Wacław Pasterczyk, wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie Mirosław Pięta oraz wójt gminy Skołyszyn Zenon Szura.

Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

(DP)