Aktualności

LOTOS Bezpieczna droga do szkoły w Zawadce Osieckiej

W Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej odbyło się dzisiaj uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Na spotkanie został zaproszony m.in. prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

W ramach realizowanego przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego programu profilaktyczno – edukacyjnego pod hasłem „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” została przeprowadzona dla najmłodszych uczniów prelekcja z zakresu BRD.

W placówce edukacyjnej podległej Urzędowi Gminy w Osieku Jasielskim funkcjonuje jeden oddział klasy pierwszej, do którego uczęszcza łącznie 11 dzieci. Zostały im przekazane materiały edukacyjne oraz elementy odblaskowe ufundowane przez Gestora programu – Grupę LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Na spotkanie przybyli: dyrektor Szkoły Irena Baciak, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Krzysztof Bróż i Ryszard Bors oraz rodzice pierwszoklasistów.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego reprezentowali: Józef Biernacki i Damian Palar.

(DP)