Aktualności

LOTOS Bezpieczna droga do szkoły w Opaciu

W ramach realizowanego przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego programu profilaktyczno – edukacyjnego pod hasłem „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” odwiedziliśmy dzisiaj Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Opaciu (gmina Jasło), w którym dla najmłodszych uczniów przeprowadziliśmy prelekcję z zakresu BRD.

W Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu (gmina Jasło) funkcjonuje jeden oddział klasy pierwszej, do którego uczęszcza łącznie 7 dzieci. Zostały im przekazane materiały edukacyjne oraz elementy odblaskowe ufundowane przez Gestora programu – Grupę LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Na spotkanie przybyli: dyrektor Szkoły Ewa Marchewka oraz nauczyciel Maria Witalis.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego reprezentowali: Józef Biernacki i Damian Palar.

(DP)