Aktualności

Siódma edycja „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczęta

Konferencją zorganizowaną w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zainaugurowaliśmy (19.09) siódmą edycję programu profilaktyczno – edukacyjnego pod hasłem „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”. W bieżącym roku szkolnym wyposażymy pierwszoklasistów z powiatu jasielskiego w ponad 1100 pakietów edukacyjnych i tyle samo elementów odblaskowych, które w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu przekazała Grupa LOTOS S.A.

Uczestnicy konferencji

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni: przedstawiciele sponsora tytularnego programu – Grupy LOTOS S.A. w osobach prezesa LOTOS Infrastruktura S.A. Jasło Roberta Bialika i koordynatora programu Romana Kościowa; przedstawiciele partnerów społecznych akcji: Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Urzędów Miast i Gmin Powiatu Jasielskiego, Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle; przedstawiciele podmiotów współpracujących na rzecz poprawy BRD: Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Straży Miejskiej w Jaśle, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle oraz przedstawiciele lokalnych środków masowego przekazu (prasy, radia, telewizji, portali internetowych).

W powiecie jasielskim w ramach programu przekazano do tej pory prawie 8 000 pakietów edukacyjnych i tyle samo elementów odblaskowych:
I edycja (rok szkolny 2007/2008) – 1903 pakiety;
II edycja (rok szkolny 2008/2009) – 1114 pakietów;
III edycja (rok szkolny 2009/2010) – 1144 pakiety;
IV edycja (rok szkolny 2010/2011) – 1106 pakietów;
V edycja (rok szkolny 2011/2012) – 1316 pakietów;
VI edycja (rok szkolny 2012/2013) – 1137 pakietów
VII edycja (rok szkolny 2013/2014) – 1104 pakiety (w trakcie realizacji)

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas pierwszych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w powiecie jasielskim otrzymają nieodpłatnie 1 104 pakiety edukacyjne i tyle samo elementów odblaskowych w kształcie maskotki – delfinka, wykonanej z ergonomicznego materiału. Liczba ta przekłada się na poszczególne samorządy w następujący sposób: miasto Jasło – 380, gmina Jasło – 107, gmina Brzyska – 62, gmina Dębowiec – 94, miasto i gmina Kołaczyce – 95, gmina Krempna – 14, gmina Nowy Żmigród – 89, gmina Osiek Jasielski – 53, gmina Skołyszyn – 138, gmina Tarnowiec – 72.

Józef Biernacki

Na przełomie września i października przeprowadzimy też prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z promocją programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” w dziesięciu wybranych placówkach oświatowych (po jednej z terenu każdej gminy): Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Jaśle i Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza – miasto Jasło, Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu – gmina Jasło, Społecznej Szkole Podstawowej w Lublicy – miasto i gmina Kołaczyce, Społecznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej – gmina Brzyska, Szkole Podstawowej w Dobryni – gmina Dębowiec, Szkole Podstawowej w Czeluśnicy – gmina Tarnowiec, Szkole Podstawowej w Łężynach – gmina Nowy Żmigród, Szkole Podstawowej w Krempnej – gmina Krempna, Szkole Podstawowej w Mrukowej – gmina Osiek Jasielski oraz Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach – gmina Skołyszyn. Na wszystkie ze spotkań zostaną zaproszeni funkcjonariusze Policji oraz burmistrzowie miast i wójtowie gmin (lub w ich zastępstwie urzędnicy odpowiedzialni za oświatę). Terminy zostaną ustalone indywidualnie z dyrektorami poszczególnych szkół.

W latach poprzednich w drugim semestrze roku szkolnego organizowany był konkurs plastyczny pod hasłem „Uwolnić odblaski”.

W konferencji inaugurującej program uczestniczyli: wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz, II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Leszek Znamirowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła Elżbieta Bernal, wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel-Kijowska, koordynator programu z ramienia LOTOS Infrastruktura S.A. Roman Kościow, przedstawiciel WORD w Krośnie Dorota Krygowska, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle Andrzej Przebięda, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle Łukasz Gliwa, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle Bogdan Ziemba, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle Krzysztof Kowal, podkom. Renata Mazan i mł. asp. Sylwia Jaworska (WRD KWP Rzeszów), Aldona Krajewska (inspektor oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Kołaczyce), Marek Zajchowski (inspektor oświaty w Urzędzie Gminy Jasło), Barbara Marrzał (Urząd Gminy Nowy Żmigród), Agata Koba (rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jasła), Agata Pucykowicz (Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne „Wrzos” w Dębowcu), Jerzy Dębiec (prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu), Irena Baciak (dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej), Piotr Juryś (kamerzysta z Urzędu Miasta Jasła), Daniel Baron (terazJaslo.pl), Przemysław Janas (Jaslonet.pl).

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego reprezentowali: prezes Zarządu Józef Biernacki, sekretarz Zarządu Jerzy Adam, Kazimierz Barański, Adam Smorul, Roland Szafarz, Krzysztof Godek, Artur Domasławski i Damian Palar.

List okolicznościowy od starosty jasielskiego Adama Kmiecika:

Pismo od Starosty Jasielskiego

O programie:

LOTOS

„LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły” to program skierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa pomorskiego oraz powiatu bielskiego i jasielskiego. Celem działań podejmowanych wraz z przedstawicielami Policji i ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego jest przekazanie najmłodszym praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa na drodze oraz w miejscu zabaw. Ważnym elementem działania jest uświadamianie pierwszoklasistów, że elementy odblaskowe są konieczne i zwiększają ich bezpieczeństwo.

W roku szkolnym 2013/2014 łącznie 14 000 odblasków i tyle samo zestawów edukacyjnych trafi do pierwszoklasistów. W ostatnich 8 latach Grupa LOTOS przekazała łącznie blisko 100 000 odblasków i 80 000 pakietów edukacyjnych.

Audycja zrealizowana przez portal regionalny terazJaslo.pl z udziałem Józefa Biernackiego:

Napisali o naszej akcji:
Nośmy elementy odblaskowe! – Polskie Radio Rzeszów
Odblaski będą już nie tylko obowiązkowe dla dzieci (POSŁUCHAJ) – terazJaslo.pl
Odblaski ratują życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego! – Jaslonet.pl
„LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” – Prezes JKMiRD Józef Biernacki zainaugurował realizację programu – WirtualneJaslo.pl
Aby dzieci były bezpieczne na drodze – podkarpacka.policja.gov.pl

Damian Palar
(JKMiRD)