Aktualności

Posiedzenie Zarządu

W dniu 26 września br. w siedzibie naszej organizacji przy ulicy Piotra Skargi 86/9 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Józef Biernacki – prezes,
Krzysztof Godek – wiceprezes,
Roland Szafarz – wiceprezes,
Jerzy Adam – sekretarz.

Ponadto do udziału w obradach zostali zaproszeni działacze Klubu – osoby funkcyjne podczas XII Zlotu Samochodów Terenowych 4×4, który odbędzie się 29 września br. w Osieku Jasielskim, tj. Magdalena Adam – dyrektor Zlotu, Marian Baran – sędzia i Wiesław Pająk – sędzia.

Głównym punktem posiedzenia było szczegółowe omówienie przygotowań do organizacji Zlotu.

(JB)