Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD w Rzeszowie

W dniu 12 września 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie odbyło się Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w którym uczestniczył prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Konferencja w Rzeszowie

Tematyka spotkania:

1. Informacja GDDKiA w Rzeszowie o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu Drogowego,
2. Podsumowanie Eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju BRD i Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego,
3. Podsumowanie Finału Krajowego Ogólnopolskiego Turnieju BRD organizowanego w Jaśle,
4. Informacja o działaniach podejmowanych w zakresie BRD przez WITD w Rzeszowie,
5. Informacja o działaniach podejmowanych w zakresie BRD przez instytucje i organizacje pozarządowe, działające na obszarze wybranego starostwa,
6. Narodowy Program BRD 2013 – 2020,
7. Informacja o realizacji nadzoru nad OSK realizowanego przez starostwa na podstawie jednego ze Starostw w województwie podkarpackim,
8. Informacja o postępach w utworzeniu ODTJ,
9. System ratownictwa drogowego na Podkarpaciu,
10. Sprawy różne.

(JB)