Aktualności

120-lecie OSP w Osieku Jasielskim

Jubileusz 120-lecia świętowała w niedzielę (08.09) Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Jasielskim. Z tej okazji jednostka otrzymała sztandar.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim od lat wspiera nasze działania statutowe włączając się w pomoc przy organizacji corocznych Zlotów Samochodów Terenowych 4×4, udostępniając swoją remizę na siedzibę biura imprezy oraz nieodpłatnie zabezpieczając teren, na którym odbywają się próby sportowe. Kolejna, dwunasta edycja imprezy, będzie gościła tutaj w ostatnią niedzielę września (29 bm.).

W uroczystościach wziął udział m.in. prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki, który w dowód wieloletniej współpracy otrzymał statuetkę św. Floriana – patrona strażaków.

Statuetka Floriana

(DP)