Aktualności

Święto Wojska Polskiego

Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego na zaproszenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle ppłk. Andrzeja Nykiela wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego (14-15 sierpnia).

W środę (14 sierpnia) na strzelnicy Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” w Jaśle odbyły się zawody strzeleckie, których współorganizatorami byli: Miasto Jasło, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle oraz Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju. Zawody obejmowały strzelanie z pistoletu wojskowego i sportowego, a uczestniczyło w nim 68 osób podzielonych na trzy kategorie: „kobiety”, „amatorzy” i „służby mundurowe”.

Natomiast w czwartek (15 sierpnia) w Kościele OO. Franciszkanów odprawiono mszę świętą w intencji żołnierzy Wojska Polskiego, po której przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim odbył się Apel Poległych, a zaprzyjaźnione z wojskiem służby mundurowe oraz instytucje kultury złożyły symboliczne wiązanki kwiatów.

Z okazji Święta na ręce Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle Zarząd Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego skierował okolicznościowe pismo:

„Z okazji corocznego Święta Wojska Polskiego w imieniu Zarządu oraz działaczy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Jaśle na ręce Pana Komendanta składam wyrazy uznania i podziękowania za niezwykle cenną dla nas współpracę z Panem oraz podległym Panu personelem jasielskiej Komendy.

Na słowa szczególnego uznania zasługuje wzajemna współpraca naszych podmiotów na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego oraz wspieranie naszych działań przy organizacji corocznego Jasielskiego Samochodowego Rajdu Niepodległości dla uczczenia kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Liczę, że współpraca pomiędzy Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego, a Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle będzie dalej kontynuowana na tak profesjonalnym poziomie jak dotychczas i będzie źródłem satysfakcji ze wspólnie podjętych przedsięwzięć.”

(DP)