Aktualności

JKMiRD na obchodach Święta Policji

W Jaśle odbyły się podkarpackie obchody Święta Policji. W ich trakcie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski wręczył miejscowej Komendzie sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi jasielskiej. Do udziału w uroczystościach został zaproszony również Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się po raz pierwszy w Jaśle w niedzielne (05.08) popołudnie. Nasze stowarzyszenie reprezentował prezes Zarządu Józef Biernacki. Na ręce awansowanego do stopnia inspektora Andrzeja Wędrychowicza, Komendanta Powiatowego Policji złożył okolicznościowy grawerton:

„Z okazji corocznego Święta Policji w garnizonie podkarpackim oraz uroczystego przekazania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle, w imieniu własnym, Zarządu oraz działaczy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Jaśle składam na ręce Pana Komendanta wyrazy uznania i podziękowania za niezwykle cenną dla nas współpracę z Panem oraz całym garnizonem jasielskiej Policji.
 
Na słowa szczególnego uznania zasługuje ścisła współpraca jasielskiej policji z JKMiRD na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, najmłodszych najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego poprzez wspólnie organizowanie corocznie Finałów Powiatowych a w roku bieżącym Krajowego 36. OT BwRD.

Składam również szczere gratulacje policjantkom i policjantom odznaczonym oraz awansowanym na wyższe stopie służbowe.
 
Liczę, że współpraca Jasielskiej Policji oraz JKMiRD będzie dalej kontynuowana na tak wspaniałym wysokim poziomie jak dotychczas i będzie źródłem satysfakcji ze wspólnie podjętych przedsięwzięć szczególnie dla naszej małej Ojczyzny jakim jest Miasto Jasło.”

Centralne uroczystości podkarpackiego garnizonu zorganizowano na płycie Rynku, a poprzedziła je msza święta odprawiona w Kolegiacie Farnej.

Przekazanie gratulacji i pamiątkowego grawertonu przez Józefa Biernackiego

Damian Palar
(JKMiRD)