Aktualności

Uczennica z Lipnicy Dolnej zwyciężyła w konkursie plastycznym „Uwolnić odblaski”

Uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej (gmina Brzyska) Patrycja Rolak została laureatką pierwszego miejsca w organizowanym przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego konkursie plastycznym pod hasłem „Uwolnić odblaski” w ramach programu edukacyjnego „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”.

Grupa LOTOS S.A.

Na tegoroczną edycję konkursu adresowanego do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych napłynęły 203 prace z dziesięciu gmin powiatu jasielskiego, które zostały poddane ocenie przez komisję w składzie: Agata Pucykowicz (prezes Regionalnego Stowarzyszenia Folklorycznego WRZOS w Dębowcu) – przewodnicząca, Wojciech Tomkiewicz (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie) – zastępca przewodniczącej i Dorota Krygowska (specjalista do spraw BRD w krośnieńskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego).

Nadesłano łącznie 203 prace z dziesięciu gmin powiatu jasielskiego. Spośród rysunków wykonanych przez „pierwszaków” ze szkół podstawowych jurorzy musieli wyłonić dziesięć – ich zdaniem – najlepiej prezentujących motyw przewodni konkursu prac (po jednej z każdej gminy).

Na konkurs spłynęły prace z następujących placówek:
– miasto Jasło – 33 prace (Szkoła Podstawowa nr 1 – 10 prac, Szkoła Podstawowa nr 4 – 4 prace, Szkoła Podstawowa nr 6 – 5 prac, brak oświadczeń dyrektora; Zespół Szkół Miejskich nr 2 – 7 prac, Szkoła Podstawowa nr 7 – 5 prac, Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 – 2 prace),
– miasto i gmina Kołaczyce – 16 prac (Szkoła Podstawowa w Sowinie – 2 prace, Społeczna Szkoła Podstawowa w Krajowicach – 4 prace, ZSPiG w Kołaczycach – 10 prac)
– gmina Brzyska – 10 prac (Szkoła Podstawowa w Brzyskach – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Błażkowej – 1 praca, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej – 6 prac),
– gmina Dębowiec – 30 prac (Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Dobryni – 7 prac, Szkoła Podstawowa w Duląbce – 1 praca, Szkoła Podstawowa w Dębowcu – 8 prac, Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 4 prace, brak oświadczenia dyrektora, Szkoła Podstawowa w Cielinie – dostarczono po terminie w dniu 03.06),
– gmina Jasło – 1 prac (Szkoła Podstawowa w Niepli – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Warzycach – 7 prac, Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy – 7 prac, Szkoła Podstawowa w Opaciu – 2 prace – dostarczono po terminie w dniu 29.05),
– gmina Krempna – 8 prac (Szkoła Podstawowa w Krempnej – 8 prac),
– gmina Nowy Żmigród – 29 prac (Szkoła Podstawowa w Łysej Górze – 5 prac, Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie – 10 prac, Szkoła Podstawowa w Makowiskach – 1 praca, Szkoła Podstawowa w Desznicy – 1 praca, Szkoła Podstawowa w Nienaszowie – 7 prac, Szkoła Podstawowa w Łężynach – 5 prac),
– gmina Osiek Jasielski – 29 prac (Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce – 2 prace, Szkoła Podstawowa w Załężu – 2 prace, Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej – 6 prac, ZSI Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim – 8 prac, Szkoła Podstawowa w Samoklęskach – 8 prac, Szkoła Podstawowa w Mrukowej – 3 prace),
– gmina Skołyszyn – 19 prac (Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Lisowie – 6 prac, Szkoła Podstawowa w Harklowej – 10 prac),
– gmina Tarnowiec – 11 prac (Szkoła Podstawowa w Tarnowcu – 4 prace, Szkoła Podstawowa w Umieszczu – 3 prace, Szkoła Podstawowa w Łajscach – 4 prace).

Komisja postanowiła wyłonić następujących laureatów z poszczególnych gmin powiatu jasielskiego:
– miasto Jasło – Aleksandra Bemben (Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle)
– miasto i gmina Kołaczyce – Martyna Sokołowska (Szkoła Podstawowa w Kołaczycach)
– gmina Brzyska – Patrycja Rolak (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej)
– gmina Dębowiec – Patrycja Zoła (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)
– gmina Jasło – Dawid Szostak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy)
– gmina Krempna – Emilia Frankiewicz (Zespół Szkół w Krempnej)
– gmina Nowy Żmigród – Julia Durał (Szkoła Podstawowa w Makowiskach)
– gmina Osiek Jasielski – Natalia Mastaj (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)
– gmina Skołyszyn – Luiza Kiełtyka (Szkoła Podstawowa w Lisowie)
– gmina Tarnowiec – Sylwia Jurusik (Szkoła Podstawowa w Umieszczu)

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić:
I miejsce – Patrycja Rolak (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej, gmina Brzyska)
II miejsce – Dawid Szostak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy, gmina Jasło)
III miejsce – Luiza Kiełtyka (Szkoła Podstawowa w Lisowie, gmina Skołyszyn)
Wyróżnienie – Aleksandra Bemben (Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle, miasto Jasło)
Wyróżnienie – Emilia Frankiewicz (Zespół Szkół w Krempnej, gmina Krempna)
Wyróżnienie – Julia Durał (Szkoła Podstawowa w Makowiskach, gmina Nowy Żmigród)
Wyróżnienie – Natalia Mastaj (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej, gmina Osiek Jasielski)
Wyróżnienie – Sylwia Jurusik (Szkoła Podstawowa w Umieszczu, gmina Tarnowiec)
Wyróżnienie – Martyna Sokołowska (Szkoła Podstawowa w Kołaczycach, miasto i gmina Kołaczyce)
Wyróżnienie – Patrycja Zoła (Szkoła Podstawowa w Dębowcu, gmina Dębowiec)

Specjalną nagrodę rzeczową, do której uczęszcza laureat I miejsca, otrzyma: Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej, gmina Brzyska.

Uroczyste podsumowanie programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” w roku szkolnym 2012/2013 oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Uwolnić odblaski” odbędzie się 19 czerwca 2013 roku o godzinie dziesiątej w siedzibie LOTOS Infrastruktura S.A. (38-200 Jasło, ulica 3-go Maja 101 – budynek administracyjny za przejazdem kolejowym).

Damian Palar
(JKMiRD)