Aktualności

Finał krajowy 36. OTBwRD w Jaśle przeszedł do historii!

Młodzież z województwa łódzkiego najlepsza w Polsce w znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Potwierdza to klasyfikacja końcowa rozgrywanych w Jaśle mistrzostw kraju w tej dziedzinie. Przez trzy dni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z szesnastu województw brali udział w konkurencjach sprawnościowych i wiedzy teoretycznej. Zanim przyjechali na ziemię podkarpacką na finał centralny pokonali wcześniej swoich rówieśników w eliminacjach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Logo turnieju

Po raz pierwszy w 36-letniej historii Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gospodarzem finału krajowego było miasto położone w województwie podkarpackim. Polski Związek Motorowy, z którego inicjatywy odbywają się młodzieżowe mistrzostwa – najpierw na poziomie szkolnym, później gminnym lub miejskim, powiatowym, wojewódzkim i kończą się na centralnym – we wrześniu ubiegłego roku zaakceptował ofertę Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

To było moim wielkim marzeniem, by w Jaśle zorganizować finał krajowy Turnieju. Mamy ku temu predyspozycje: nowoczesne Miasteczko Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy przy miejscowym Zespole Szkół Miejskich nr 3 wraz z niezbędnym zapleczem oraz sztab życzliwych ludzi, którym nie obce są działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a tego typu przedsięwzięcia jak to są ich skutecznym przykładem. – podkreśla Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Od tego momentu rozpoczęły się oficjalne przygotowania do imprezy. A nieoficjalnie – rok wcześniej. – Razem z działaczem Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz nauczycielem w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Adamem Smorulem byliśmy obserwatorami na finale krajowym, który w 2012 roku odbywał się w Ustroniu. – wyjaśnia Biernacki.

Organizację finału krajowego rozpoczęto od zorganizowania w Jaśle pierwszego wyjazdowego posiedzenia Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którą zostali zaproszeni m.in. dyrektorzy wszystkich czterech Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego działających na terenie naszego województwa. To właśnie oni w głównej mierze partycypowali w kosztach całego przedsięwzięcia. A to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak już udało się znaleźć sponsorów, a obok wspomnianych wcześniej WORD-ów, imprezę wsparli finansowo: Miasto Jasło, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział w Jaśle, Trans-Wiert sp. z o.o., Jasielska Fabryka Armatur JAFAR S.A., Firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Karol Wesołowski oraz Alima Jasło, powołano sztab ludzi, którzy zajęli się organizacją poszczególnych elementów finału centralnego.

Logotypy

W skład komitetu krajowego weszli obligatoryjnie: przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie Robert Werle (przewodniczący Komitetu), Marek Konkolewski (Komenda Główna Policji w Warszawie), Grzegorz Giziński (Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu), Łukasz Kucharski (Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD), Wojciech Morawski (Polski Związek Motorowy), Mirosława Świdzińska (Komenda Główna Policji), Zbigniew Kogut (Polski Związek Motorowy), Zdzisław Grzyb (Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie) oraz po jednym przedstawicielu wytypowanym przez: Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji.

Ponadto Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego powołał Komitet Honorowy i Regionalny Komitet Organizacyjny. W skład pierwszego weszli: Marszałek Województwa Podkarpackiego (przewodniczący Komitetu), Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki), nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, Jolanta Zaborska – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP w Warszawie, Andrzej Witkowski – Prezes Polskiego Związku Motorowego, Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Alicja Zając – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Małgorzata Marcinkiewicz – Poseł na Sejm RP, Adam Kmiecik – Starosta Jasielski, Andrzej Czernecki – Burmistrz Miasta Jasła, insp. Zdzisław Stopczyk – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, insp. Andrzej Sabik – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Łukasz Tur – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Stefan Pinderski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Ryszard Kulej – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, Wiesław Lichota – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Michał Wilk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Marian Duda – prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie oraz Dariusz Sobieraj – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Do Regionalnego Komitetu Organizacyjnego powołano następujące osoby: Andrzej Czernecki, burmistrz miasta Jasła – przewodniczący Komitetu; Adam Kmiecik, starosta jasielski – zastępca przewodniczącego Komitetu; Józef Biernacki, prezes JKMiRD – sekretarz Komitetu; Leszek Znamirowski – II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Paweł Rzońca – Sekretarz Miasta Jasła, Elżbieta Bernal – przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła VI kadencji, Aleksandra Zajdel-Kijowska – dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Ludomir Mastej – dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy, Jan Jędrzejko – wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Krzysztof Godek – wiceprezes JKMiRD, Roland Szafarz – wiceprezes JKMiRD, Jerzy Adam – sekretarz JKMiRD, Zdzisław Maciocha – skarbnik JKMiRD, Janusz Rak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej JKMiRD, Stanisław Radzik – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej JKMiRD, Marian Baran – sekretarz Komisji Rewizyjnej JKMiRD, Kazimierz Barański, Adam Smorul, Artur Domasławski i Damian Palar – działacze JKMiRD, Zbigniew Myśliwiec – prezes firmy Trans – Wiert Jasło sp. z o.o. w Jaśle, Edward Gierut – prezes Fabryki Armatur JAFAR Jasło, Dorota Krygowska – specjalista d/s BRD w WORD Krosno, Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelarii Zarządu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Jan Lech – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu UMWP w Rzeszowie, Bogusław Kręcisz – przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego IV kadencji, Zbigniew Dranka – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji, mł. insp. Wiesław Dybaś – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie, nadkom. Zdzisław Sudoł – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie, podinsp. Waldemar Pieniowski – Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie, mł. insp. Andrzej  Wędrychowicz – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, podinsp. Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału RD KPP w Jaśle, st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, ppłk Andrzej Nykiel – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, Stanisław Święch – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, Ryszard Mastej – komendant Straży Miejskiej w Jaśle, Tadeusz Dzięglewicz – prezes OSK „RENOMA” Jasło oraz Wiesław Dymiński – prezes Automobilklubu Małopolskiego Krosno.

Na finał krajowy przyjechali do Jasła: z województwa dolnośląskiego – Szkoła Podstawowa w Lipie (Janina Korybska, Stanisław Krosnowski, Aurelia Wolska, opiekun Danuta Zaworska) i Gimnazjum w Wiadrowie (Kacper Korman, Elżbieta Krosnowska, Kornel Kupiec, opiekun Anna Minosora); z województwa kujawsko-pomorskiego – Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie (Jakub Konieczny, Przemysław Jemioła, Antonina Bembnista, opiekun Marcin Adamczyk) i Publiczne Gimnazjum w Grabkowie (Mateusz Olak, Dariusz Ormiński, Arkadiusz Osmałek, opiekun Paweł Ogłodziński); z województwa lubelskiego –  Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku (Kacper Materna, Błażej Sikora, Sebastian Kmieciak, opiekun Mirosław Malinowski) i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bojadłach Artur Puchalski, Waldemar Wawrzynowicz, Tobiasz Lange, opiekun Mariola Sowińska); z województwa lubuskiego – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (Wiktor Mroziński, Jakub Spała, Hubert Wożniak, opiekun Marek Kamiński) i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy (Krzysztof Pisarek, Bartosz Kowalski, Aleksander Próba, opiekun Mariusz Próba); z województwa małopolskiego – Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach (Adrian Baran, Michał Pudło, Dominika Pudło, opiekun Stanisław Magiera) i Gimnazjum w Ropie (Sebastian Bochniak, Daniel Lisowicz, Damian Motyka, opiekun Grzegorz Milczek); z województwa mazowieckiego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie (Adrian Muranowicz, Karol Kotyński, Szymon Koziński, opiekun Tomasz Augusiewicz) i Publiczne Gimnazjum im. Św. St. Kostki w Starym Gralewie (Natalia Deptuła, Kamil Drozdowski, Konrad Jasiński, opiekun Ireneusz Wierzbicki); z województwa opolskiego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośni (Wiktoria Hurek, Karolina Hurek, Natalia Hurek, opiekun Piotr Besz) i Publiczne Gimnazjum w Izbicku (Kevin Warzecha, Mirela Hendel, Brygida Hurek, opiekun Wioletta Besz); z województwa podkarpackiego – Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej (Grzegorz Kulik, Patryk Matuszczak, Bartosz Żyła, opiekun Jacek Pawłowski) i Gimnazjum w Czarnej (Grzegorz Stawarz, Martyna Sasak, Maciej Para, opiekun Jerzy Ostręga); Szkoła Podstawowa w Olszynach (Dominika Cwalina, Karol Komorowski, Dawid Żochowski, opiekun Stanisław Rółkowski) i Gimnazjum w Krasnopolu (Maciej Ślązak, Kinga Hołdyńska, Michał Rydzewski, opiekun Robert Jan Razin); z województwa pomorskiego – Szkoła Podstawowa w Myślicach (Marcin Chojnacki, Radosław Chojnacki, Kacper Krauze, opiekun Halina Sielawa) i Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie (Sylwia Belczewska, Rafał Tafliński, Paweł Templer, opiekun Bronisław Belczewski); z województwa śląskiego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach (Krzysztof Kamieński, Kamil Łukowicz, Amadeusz Iskrzycki, opiekun Ewa Zeman) i Gimnazjum w Mazańcowicach (Dawid Rozmus, Paweł Kamiński, Stanisław Światłoch, opiekun Eugeniusz Moskała); z województwa świętokrzyskiego – Szkoła Podstawowa nr 1 w Włoszczowej (Julia Kozieł, Łukasz Domaradzki, Filip Sztuka, opiekun Marcin Sztuka) i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Włoszczowej (Daniel Szwajkowski, Marcin Fatyga, Albert Krakowiak, opiekun Marcin Sztuka); z województwa warmińsko-mazurskiego – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Iławie (Kacper Weron, Krzysztof Białaś, Wiktor Rólkiewicz, opiekun Jolanta Kopczyńska) i Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Iławie (Dawid Kopczyński, Mateusz Zieliński, Michał Świniarski, opiekun Wojciech Kopczyński); z województwa wielkopolskiego – Szkoła Podstawowa w Jeziorkach (Mateusz Królik, Maciej Maciejewski, Arkadiusz Skóra, opiekun Bogumiła Błaszyk) i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu (Monika Białek, Szymon Gogół, Jakub Strąk, opiekun Kazimierz Orszulak); z województwa zachodniopomorskiego – Szkoła Podstawowa w Zielinie (Szymon Skowyra, Bartłomiej Dymidów, Leon Dziedziuch, opiekun Henryk Madera) i Gimnazjum w Mieszkowicach (Dawid Łuszczek, Mariusz Dymidów, Kamil Kuśpiś, opiekun Krzysztof Karolak).

Trzydniowa impreza rozpoczęła się we wtorek od testu pisemnego, który uczestnicy rozwiązywali w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy. Dzień później, po uroczystym otwarciu Turnieju na płycie jasielskiego Rynku, rozegrano konkurencje sprawnościowe: Miasteczko Ruchu Drogowego i Rowerowy Tor Przeszkód. Najpierw grupa ze szkół gimnazjalnych. W tym samym czasie uczniowie z „podstawówek” wybrali się na wycieczkę do skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy. Oni do rywalizacji przystąpili popołudniu, a kolejna grupa wybrała się do zwiedzania obiektu, który jest charakterystyczną turystyczną wizytówką naszego regionu.

Dzisiaj młodzież zmierzyła się z ogniskiem urazowym w punkcie udzielania pierwszej pomocy (osobnym dla szkół podstawowych i gimnazjów). Nad sprawnym przebiegiem konkurencji czuwało sześcioro sędziów (dwóch instruktorów ratownictwa drogowego PZM – Justyna Puchyrska i Zbigniew Moskal, dwóch ratowników drogowych PZM – Anna Sikora i Magdalena Adam oraz dwóch ratowników medycznych – Wioleta Zawadzka i Mateusz Domaradzki).

Dla grup, które zakończyły rywalizację, zorganizowano występy, m.in. jasielskiego wokalisty Mateusza Mijala, który po duecie z Liberem piosenką „Winny” podbija listy przebojów w ogólnopolskich stacjach radiowych i telewizyjnych.

Po trzech dniach zmagań najlepsi okazali się reprezentanci województwa łódzkiego. W pierwszej kategorii zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (Wiktor Mroziński, Jakub Spała, Hubert Wożniak, opiekun Marek Kamiński), natomiast w drugiej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy (Krzysztof Pisarek, Bartosz Kowalski, Aleksander Próba, opiekun Mariusz Próba).

Reprezentanci województwa podkarpackiego uplasowali się w czołówce klasyfikacji generalnej – Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej (Grzegorz Kulik, Patryk Matuszczak, Bartosz Żyła, opiekun Jacek Pawłowski) zajęła piąte miejsce, natomiast Gimnazjum w Czarnej (Grzegorz Stawarz, Martyna Sasak, Maciej Para, opiekun Jerzy Ostręga) stanęło na drugim szczeblu podium. To właśnie ta placówka edukacyjna ubiega się o zorganizowanie przyszłorocznego finału krajowego.

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsca zajęli: Adrian Baran (Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach) i Dawid Lisowicz (Gimnazjum w Ropie), drugie – Kacper Materna (Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku) i Maciej Para (Gimnazjum w Czarnej), trzecie – Bartosz Żyła (Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej) i Krzysztof Pisarek (Gimnazjum w Rozprzy).

Wszyscy uczestnicy wyjechali z Jasła z nagrodami rzeczowymi.

Europoseł Elżbieta Łukacijewska do uczestników i organizatorów Turnieju:

Klasyfikacja końcowa

Szkoły podstawowe:
1. Koluszki
2. Nowe Kramsko
3. Wietrzychowicze
4. Włoszczowa
5. Huta Krzeszowska
6. Krynka
7. Lipa
8. Krośnica
9. Wilków
10. Iława
11. Myślice
12. Szubin
13. Zielin
14. Jeziorki
15. Mazańcowice
16. Olszyny

Gimnazja:
1. Rozprza
2. Czarna
3. Włoszczowa
4. Ropa
5. Stare Gralewo
6. Mieszkowice
7. Izbicko
8. Grabków
9. Bojadła
10. Zalesie
11. Krasnopol
12. Iława
13. Wiadrów
14. Mazańcowice
15. Mroczeń
16. Jabłów

Podczas finału krajowego wręczono Odznaki Honorowe Polskiego Związku Motorowego: srebrną – Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaśle mł. insp. Andrzejowi Wędrychowiczowi i brązową – działaczom Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Mateuszowi Domaradzkiemu i Damianowi Palarowi oraz Odznaki „Przyjaciel Dziecka”: Justynie Puchyrskiej, Zbigniewowi Moskalowi, Magdalenie Adam i Damianowi Palarowi.

Odznaczenia dla działaczy wspierających działania na rzecz profilaktyki ruchu drogowego, w tym kształtowanie zachowań wśród jego najmłodszych uczestników wręczyli: Wiktoria Laskus z Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki i prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

SĘDZIOWIE

Sędzia główny: podinsp. Marek Konkolewski (Biuro Ruchu Drogowego KGP w Warszawie)

„Test pisemny”
Kierownik konkurencji: Ryszard Musiał (egzaminator WORD Krosno)
Sędziowie pomocniczy: Anna Nawracaj-Rozwadowska, Leszek Gągoł, Ewelina Nechrebecka, Andrzej Zając, Jerzy Niepokój (egzaminatorzy i inspektorzy WORD Krosno).

„Miasteczko Ruchu Drogowego”
Kierownik konkurencji: Kazimierz Barański (KPP Brzozów)
Sędziowie pomocniczy: kom. Wojciech Szczepański, podkom. Renata Mazan, podkom. Grzegorz Kiebała, mł.asp. Paweł Grześ (WRD KWP w Rzeszowie), Bartosz Świerczek, Andrzej Zajdel, Grzegorz Smagacki (KPP Jasło).

„Rowerowy Tor Przeszkód”
Kierownik konkurencji: Adam Smorul (ZSM nr 3 w Jaśle)
Sędziowie pomocniczy: Roland Szafarz, Krzysztof Godek, Bogusław Muszański, Lucjan Bartuś, Marian Baran (JKMiRD) oraz uczniowie klasy mundurowej ZS w Trzcinicy.

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”
Kierownik konkurencji: Zbigniew Moskal, Justyna Puchyrska (JKMiRD)
Sędziowie pomocniczy: Anna Sikora, Magdalena Adam, Mateusz Domaradzki, Wioleta Zawadzka (JKMiRD)

KOMISJA OBLICZEŃ:

Kierownik komisji: Jerzy Adam (JKMiRD)
Członek komisji: Artur Domasławski (ZSM nr 3 w Jaśle), Jan Jędrzejko (ZO PZM Rzeszów)

WYNIKI
Klasyfikacja generalna (szkoly podstawowe | gimnazja)

INTERNETOWE RELACJE Z TURNIEJU:
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-testy-pisemne/5693
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-uroczyste-otwarcie-i-przemarsz-ulicami-miasta/5695
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-konkurencje-sprawnosciowe-rtp-i-mrd/5696
http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/final-36-ogolnopolskiego-turnieju-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym-w-jasle/11332133
http://www.itvpodkarpacie.pl/index.php/wiadomosci/jaslo/1336-36-ogolnoploski-turniej-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym
http://www.jaslonet.pl/aktualnosci/final-krajowy-turnieju-brd-rozpoczety,11530.html
http://www.miastojaslo.pl/aktualno%C5%9Bci/item/424-turniej-bezpiecze%C5%84stwa-w-ruchu-drogowym-%E2%80%93-jas%C5%82o-%E2%80%93-fina%C5%82-krajowy.html
http://www.terazjaslo.pl/dzieki-turniejom-brd-dla-mlodziezy-na-polskich-drogach-ginie-coraz-mniej-osob/5698
http://www.wirtualnejaslo.pl/artykul/36._ogolnopolski_turniej_bezpieczenstwa_w_ruchu_drogowym_dla/5350/
http://www.wirtualnejaslo.pl/galeria/turniej_bezpie36._ogolnopolskiczenstwa_w_ruchu_drogowym_w/369/
http://www.jaslo4u.pl/galeria/kategoria/1025/4
http://www.jaslo4u.pl/czego-sie-jas-nauczy-to-w-przyszlosci-jan-bedzie-umial-newsy-jaslo-15112
http://www.jaslonet.pl/fotogaleria/final-krajowy-36-otbwrd,674.html
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-pierwsza-pomoc/5699
http://www.terazjaslo.pl/final-krajowy-36-otbwrd-zakonczenie/5700
http://www.terazjaslo.pl/trzydniowe-zmagania-uczestnikow-finalu-krajowego-36-otbwrd-zakonczone/5701
http://www.miastojaslo.pl/aktualno%C5%9Bci/item/432-xxxvi-og%C3%B3lnopolski-turniej-bezpiecze%C5%84stwa-w-ruchu-drogowym-dobieg%C5%82-ko%C5%84ca.html
http://www.miastojaslo.pl/galerie/zakoczenie-krajowego-finau-turnieju-brd.html
http://www.jaslo4u.pl/uczniowie-z-lodzkiego-mistrzami-polski-w-brd-newsy-jaslo-15117
http://www.twojejaslo.pl/wydarzenia/item/11601-%E2%80%9Eczego-si%C4%99-ja%C5%9B-nauczy-%E2%80%9D-36-fina%C5%82-otbwrd-w-ja%C5%9Ble#.UbHRn9jwGSo
http://www.twojejaslo.pl/component/k2/item/11602-36-fina%C5%82-otbwrd-w-ja%C5%9Ble#.UbG8B5z2No8
http://www.twojejaslo.pl/subiektywnym-okiem/item/11605-bezpiecze%C5%84stwo-jest-towarem#.UbHSHNjwGSo
http://itvpodkarpacie.pl/index.php/wiadomosci/jaslo/1354-final-xxxvi-ogolnopolskiego-turnieju-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym
http://www.jaslo.pl/Aktualnosci/one_news_form?ktab=18&f_kat=18&n_id=news2013-06-07-125939867&b_start:int=0
http://www.itvpoludnie.pl/wiadomosci/Ogolnopolski-Turniej-Bezpieczenstwa-w-Ruchu-Drogowym,1486/

Dokumenty okolicznościowe:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle

Damian Palar