Aktualności

Patriotycznie w Brzyskach

Na zaproszenie wójta gminy Brzyska Rafała Papciaka i przewodniczącego Rady Gminy Czesława Węgrzyna prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego wziął udział w uroczystym odsłonięciu obelisku upamiętniającego 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Obelisk stanął w centrum miejscowości Brzyska, na terenie zielonym przed Urzędem Gminy. Na tablicy zawarto następującą treść: „W 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja – Jej Twórcom – Wdzięczni mieszkańcy Gminy Brzyska – AD. 3 maja 2013”.

Obelisk w Brzyskach

(JKMiRD)