Aktualności

Życzenia Wielkanocne A.D. 2013

Na adres korespondencyjny oraz e-mailowy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego napłynęły serdeczne życzenia świąteczne, których adresatami są:

– Senator RP Alicja Zając
– Burmistrz Miasta Jasła oraz Przewodnicząca Rady Miasta Jasła
– Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Sabik
– Starosta jasielski i Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego
– Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach
– Wojskowy Komendant Uzupełnień i zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
– Dyrektor WORD Krosno Stefan Pinderski
– Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk mgr inż. Władysław Lechowski
– Wójt Gminy Osiek Jasielski
– Wójt Gminy Korczyna Jan Zych
– Wójt Gminy Brzyska i Przewodniczący Rady Gminy Brzyska
– Zarząd Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie
– Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
– Prezes Zarządu Firmy Trans-Wiert sp. z o.o. Jasło
– Prezes Automobilklubu Bieckiego Marek Sitek
– Właściciele i pracownicy Restauracji „U Schabińskiej” Jasło
– Zarząd i pracownicy Trofea Sport Poland
– Redakcja portalu regionalnego terazJaslo.pl
– Prezes Jarosławskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Janusz Sieradzki
– Columbia Jasło
– Redakcja Internetowej Telewizji Południe: Iwona Matysik, Marta Jagoda
– Redakcja Jasielskiego Portalu Informacyjnego Jaslonet.pl
– Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch
– Radny Rady Powiatu w Jaśle Zbigniew Dranka
– Dyrektor GOK w Korczynie Wojciech Tomkiewicz

Za otrzymane życzenia serdecznie dziękujemy.