Aktualności

Powstaje Delegatura JKMiRD

W dniu 13 kwietnia br. odbyło się spotkanie prezesa JKMiRD Józefa Biernackiego z Grupą Inicjatywną w Brzozowie na czele, której jest Kazimierz Barański w sprawie (założenia)  Delegatury JKMiRD w Brzozowie. Na spotkaniu tym omówiono działalność statutową Klubu, realizację działań na przestrzeni od 1997 tj. od chwili powołania  Klubu do chwili obecnej. Przekazano uczestnikom deklaracje członkowskie i uzgodniono następny termin spotkania.