Aktualności

Posiedzenie Regionalnego Komitetu 36. OT BwRD

W dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 11,00 w sali 102 Urzędu Miasta Jasła odbędzie się posiedzenie Regionalnego Komitetu Organizacyjnego XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum organizowanego przez JKMiRD w dniach 4-6 czerwca 2013 r. na obiektach Zespołu Szkół w Trzcinicy i ZSM nr 3 w Jaśle.

 • Andrzej Czernecki, burmistrz miasta Jasła – przewodniczący Komitetu,
 • Adam Kmiecik, starosta jasielski – zastępca przewodniczącego Komitetu,
 • Józef Biernacki, prezes JKMiRD – sekretarz Komitetu,
 • Wiesław Rygiel – Dyrektor Kancelaria Zarządu Urząd Marszałkowski Rzeszów,
 • Jan Lech – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu UM w Rzeszowie,
 • Elżbieta Bernal – przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła, 
 • Leszek Znamirowski – wiceburmistrz miasta Jasła,
 • Paweł Rzońca – sekretarz miasta Jasła,
 • Ryszard Mastej – komendant Straży Miejskiej w Jaśle,
 • Aleksandra Zajdel – Kijowska, dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle,
 • Ludomir Mastej – dyrektor ZS Trzcinica,
 • Bogusław Kręcisz – przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego IV kadencji,
 • Zbigniew Dranka – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady
 • Jan Jędrzejko – wiceprezes ZO PZM Rzeszów,
 • Krzysztof Godek – wiceprezes JKMiRD,
 • Roland Szafarz – wiceprezes JKMiRD,
 • Jerzy Adam – sekretarz JKMiRD,
 • Zdzisław Maciocha – skarbnik JKMiRD,
 • Janusz Rak – przewodniczacy KR JKMiRD,
 • Stanisław Radzik – KR JKMiRD,
 • Marian Baran – KR JKMiRD,
 • Kazimierz Barański – działacz JKMiRD,
 • Adam Smorul – działacz JKMiRD,
 • Artur Domasławski – działacz JKMiRD,
 • Damian Palar – działacz JKMiRD,
 • Wiesław Dymiński – prezes Automobilklubu Małopolskiego Krosno
 • Zbigniew Myśliwiec – prezes firmy Trans – Wiert Jasło sp. z o.o. w Jaśle,
 • Edward Gierut – prezes Fabryki Armatur JAFAR Jasło,
 • Tadeusz Dzięglewicz – OSK „RENOMA” Jasło,
 • Dorota Krygowska – specjalista d/s BRD WORD Krosno,
 • mł. insp. Wiesław Dybaś – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie,
 • nadkom. Zdzisław Sudoł – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie,
 • mł. insp. Andrzej Wędrychowicz – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle,
 • podinsp. Andrzej Przebięda – Naczelnik Wydziału RD KPP w Jaśle,
 • st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle,
 • ppłk Andrzej Nykiel – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle,
 • Stanisław Święch – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.