Aktualności

Nawigacyjno-Turystyczny Rajd Samochodowy „Wiosna 2013” (zapowiedź)

Automobilklub Rzeszowski zaprasza do udziału w Nawigacyjno-Turystycznym Rajdzie Samochodowym „WIOSNA 2013”.

Impreza odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia 2013r. i stanowić będzie IV Rundę Nawigacyjnego Pucharu Polski oraz rundę Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu. Rozpoczęcie imprezy w Głogowie Małopolskim w budynku Nadleśnictwa Głogów ul. Fabryczna 57.

Program imprezy:

8:30 – 8:50 – przyjmowanie uczestników,

9:00 – odprawa przedstartowa,

9:10 – zwiedzanie ekspozycji w sali edukacyjno-leśnej Nadleśnictwa,

9:50 – test BRD, następnie próba sprawności kierowania pojazdem,

10:00 – start pierwszej załogi na trasę,

około 14:30 – przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu, test turystyczny,

15:00 – 16:00 – ciepły posiłek, wywieszenie wzorów przejazdów, program rekreacyjny,

około 16:30 – ogłoszenie wyników rajdu przy ognisku, uroczyste wręczenie nagród, zakończenie imprezy.

Uwaga! Program godzinowy może ulec zmianie.

Na imprezę złożą się dwa odcinki nawigacyjno-turystyczne łącznej długości około 80km opisane zgodnie ze „Zbiorem Zasad Opisów Tras Wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych” (GKSPiT PZM 2013r.), próba sprawności kierowania pojazdem oraz testy. Trasa rajdu będzie prowadzić drogami powiatu rzeszowskiego i kolbuszowskiego oraz pozwoli uczestnikom zapoznać się z pozostałościami pradawnej Puszczy Sandomierskiej.

Z prawidłowym przejazdem trasy nie powinny mieć kłopotu nawet załogi debiutujące w rajdach nawigacyjno-turystycznych.

Uczestnikiem rajdu może być każdy posiadacz sprawnego i dopuszczonego do ruchu samochodu. Załoga składa się z kierowcy i pilota – wpisowe od załogi (zgłoszonej do dnia 21 kwietnia 2013r.), płatne przed startem, wynosi 80 złotych (w tym startowe 20 złotych). Dopuszczalny jest udział pasażerów (opłata za każdą osobę towarzyszącą 30 złotych). W ramach opłaty zapewniamy uczestnikom ciepły posiłek. W przypadku zgłoszeń dokonanych w późniejszym terminie obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 10 złotych za każdą osobę biorącą udział w imprezie.

Rajd odbędzie się w normalnym ruchu drogowym, w związku z czym organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestnika. Uczestnik rajdu ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, poleceń organizatora oraz oznakowania pojazdu otrzymanymi numerami startowymi.

Udział w rajdzie (z podaniem danych załogi, samochodu i liczby osób towarzyszących) prosimy zgłaszać na adres e-mail jgieralt@wp.pl. Szczegółowe informacje o imprezie dostępne są na stronie automobilklubu www.automobilrzesz.pl oraz pod numerem telefonu +48 501426974.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

(Automobilklub Rzeszowski)