Aktualności

Konkurs „Uwolnić odblaski” ogłoszony!

Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu organizuje już od kilku lat akcję „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego, powiatu bielskiego oraz powiatu jasielskiego, czyli w tych miejscach, gdzie spółka posiada swoje oddziały.


ORGANIZATOR I KOORDYNATOR PROGRAMU

Głównym założeniem programu jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze i tym samym zwiększenie ich bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2007/2008 w organizację i przeprowadzenie programu na szczeblu powiatu jasielskiego włączył się Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

Bieżącą edycję akcji „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” zainaugurowaliśmy we wrześniu 2012 roku konferencją w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, w której wzięli udział samorządowcy (burmistrzowie i wójtowie gmin), przedstawiciele komendy wojewódzkiej oraz powiatowej Policji, Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, prezesi miejscowych przedsiębiorstw, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu powiatu jasielskiego, a także przedstawiciele lokalnych środków masowego przekazu (prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych).

W trakcie spotkania zostały przedstawione podstawowe założenia akcji „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” oraz efekty z poprzednich lat.

Kolejnym etapem była dystrybucja pakietów edukacyjnych przekazanych przez Grupę LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, w skład których wchodziły: książeczka, materiały edukacyjne na płycie CD, gra planszowa oraz odblaskowa maskotka. Zestawy, za pośrednictwem urzędów miast i gmin, trafiły do wszystkich szkół podstawowych na terenie powiatu jasielskiego (prawie 1 200 sztuk).

W dziesięciu wytypowanych przez Organizatora placówkach (po jednej z terenu każdej gminy) światełka odblaskowe i pakiety edukacyjne zostały wręczone osobiście i były połączone z wygłoszeniem przez przedstawicieli Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle prelekcji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drugim etapem akcji jest konkurs plastyczny pod hasłem „Uwolnić odblaski”, którego tematyka nawiązuje do zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz właściwego korzystania z elementów odblaskowych.

Termin nadsyłania prac mija 20 maja br. (szczegóły na stronie internetowej: www.jkmird.pl w zakładce „LOTOS” oraz www.bezpiecznadroga.lotos.pl).

Powołana przez Organizatora komisja konkursowa oceni i wyłoni zwycięskie prace. Nagrodami w konkursie są: za I miejsce – rower górski, kask, zestaw ochraniaczy, kamizelka odblaskowa, za II miejsce – rolki, kask, zestaw ochraniaczy, kamizelka odblaskowa, za III miejsce – plecak, zestaw gier edukacyjnych, kamizelka odblaskowa, za wyróżnienie – zestaw gier edukacyjnych, kamizelka odblaskowa. Nagrodę specjalną otrzyma również szkoła, do której uczęszcza laureat pierwszego miejsca. To zestaw mini znaków drogowych oraz dwa rowery górskie.

Wyrażam nadzieję, że organizowanie corocznego programu edukacyjno-prewencyjnego „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” pozwoli na kształtowanie odpowiednich postaw pierwszoklasistów, jak również dorosłych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z wyrazami szacunku,
Józef Biernacki
Prezes Zarządu JKMiRD

Załączniki:
1. Regulamin konkursu (.pdf)
2. Pismo przewodnie od Grupy LOTOS S.A. (.pdf)
3. Pismo przewodnie od JKMiRD (.pdf)
4. Terminarz konkursu (.pdf)
5. Oświadczenie opiekuna (.pdf)
6. Oświadczenie dyrektora (.pdf)