Aktualności

Finał gminny 36. OT BwRD w Jaśle

W dniu 27.03.2013 r. w Zespole Szkół w Warzycach odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jasło.

W Turnieju dla uczniów szkół podstawowych udział wzięły:
– Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wincentego Witosa w Osobnicy,
– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Osobnicy,
– Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu,
– Szkoła Podstawowa im. Stefani Sempołowskiej w Zespole Szkół w Szebniach,
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepli,
– Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warzycach.

Uczestnikami Turnieju w kategorii szkół gimnazjalnych były:
– Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Osobnicy,
– Publiczne Gimnazjum Nr 3 im ks. Józefa Opioły w Zespole Szkół w Szebniach,
– Publiczne Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Warzycach

W ramach Turnieju przeprowadzono test sprawdzający wiadomości teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmujący 25 pytań w tym 5 pytań dot. zachowania się na skrzyżowaniach dróg oraz teoretyczne i praktyczne sprawdzenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy. W związku z bardzo brzydką pogodą (warunki zimowe – opady śniegu, ślisko, mroźno i bardzo wietrznie) ze względów bezpieczeństwa uczestników nie przeprowadzono zaplanowanej wcześniej konkurencji toru przeszkód i ruchu drogowego.

W organizacji Turnieju z ramienia Gminy Jasło brał udział inspektor Marek Zajchowski, natomiast z ramienia Zespołu Szkół w Warzycach: dyrektor szkoły Piotr Ochwat, nauczyciel Artur Antas (koordynator całego turnieju), nauczyciele Grzegorz Kras i Konrad Wiśniewicz oraz opiekunowie drużyn z poszczególnych szkół: nauczyciel Tomasz Porębski, Piotr Chochół, Janusz Pruchnik i Elżbieta Krygowska.

W przeprowadzonym Finale Turnieju BRD wzięli udział: przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Jaśle mł. chor. Iwona Michalik i Grupa Maltańska z Krosna pod kierownictwem Dariusza Sałaty, która przedstawiła pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz zorganizowała i przeprowadziła konkurencję z tego tematu.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Szkoły Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepli w składzie Damian Barlik, Sebastian Jucha, Dominik Dziedzic – opiekun Tomasz Porębski.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Warzycach – opiekun Artur Antas.

Na zakończenie Finału Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło podziękował uczestnikom i organizatorom Turnieju oraz wręczył uczniom zwycięskich drużyn pamiątkowe medale , statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Opracował: Marek Zajchowski (UG Jasło)